THAILAND Roi Et Bondekone gir sine kyr kveldsbad ID-0257